ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 2020 – Φωτογραφική έκθεση από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας

Home / ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 2020 – Φωτογραφική έκθεση από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 2020 – Φωτογραφική έκθεση από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 2020 – Φωτογραφική έκθεση από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας

«ΤΟΠΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
Φωτογραφική έκθεση από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας
Καταγραφή της ιστορικής διαδρομής της Κέας από τα τέλη του 19ου αιώνα

Η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Τόποι – Μνημεία – Άνθρωποι», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού Βιόσφαιρα Κέας, περιλαμβάνει φωτογραφικά τεκμήρια από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας. Η έκθεση αποτυπώνει την ιστορία της Κέας, καθώς το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται εκτείνεται χρονικά από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1980. Οι φωτογραφίες ταξινομήθηκαν και εκτίθενται χρονολογικά σε τρεις ενότητες. Το υλικό αυτό συνοδεύεται με επεξηγηματικά κείμενα και λεζάντες από τους κατόχους των οικογενειακών συλλογών, από συγγραφείς και πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί με τη σχετική θεματολογία, καθώς και από ανθρώπους που με την προφορική τους μαρτυρία συνέβαλλαν στην τεκμηρίωσή του. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού η τοπική κοινωνία θα θυμηθεί, η νεότερη γενιά θα μάθει και οι επισκέπτες θα μυηθούν στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Κέας και την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κέας, υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού φορέα KEOS CULTURE. Θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου στο Βουρκάρι Κέας, 1-20 Αυγούστου, καθημερινά και ώρες 19.00 – 23.00.

Τα φωτιστικά σώματα led στο χώρο της έκθεσης είναι δωρεά της εταιρείας Globiled, την οποία και ευχαριστούμε.

Η Βιόσφαιρα Κέας / Biosphere Keos, είναι μια ιδέα της KEOS CULTURE που υλοποιείται από τον Δήμο Κέας. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η οργάνωση και η επιμέλεια εκθέσεων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά και θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια με διαφορετικές θεματικές ενότητες και στόχο την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Κέας.

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΑΣ 2020
«Τόποι – Μνημεία – Άνθρωποι» | Έκθεση φωτογραφίας από τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας
Διάρκεια έκθεσης: 1-20 Αυγούστου 2020
Χώρος: Βουρκάρι, προαύλιο Νηπιαγωγείου
Ώρες επισκέψεων: 19.00 – 23.00
Διοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
Επιμέλεια: KEOS CULTURE