Σχετικά με τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ

Όραμα & Αποστολή

Ο Δήμος Κέας υπό την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού φορέα Keos Culture δημιούργησε τη Φωτοθήκη Δήμου Κέας με σκοπό την έρευνα, συλλογή, ψηφιοποίηση, μελέτη, τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη φωτογραφιών της Κέας.

Την οργάνωση και διαχείριση έχει ο Δήμος Κέας, σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης των κατόχων του φωτογραφικού υλικού.

Οι φωτογραφίες έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι οργανωμένες με βάση τις πηγές προέλευσής τους. Σπουδαίες πηγές συλλογής φωτογραφιών αποτελούν τα οικογενειακά και προσωπικά αρχεία, ο περιοδικός τύπος, τα έντυπα και τα βιβλία της εποχής. Έγινε έρευνα για την ταυτότητα των προσώπων όπου είναι εφικτό αλλά και για την όσο τον δυνατό ακριβέστερη χρονολόγηση της κάθε φωτογραφίας.

Η προσπάθεια τεκμηρίωσής τους έγινε με συγκριτική μελέτη με βάση τα εικονιζόμενα κτίρια, τις αλλαγές στη μορφή ή στα δομικά στοιχεία τους, τις σημειώσεις σε οικογενειακά άλμπουμ, ή στο πίσω μέρος των φωτογραφιών, όπως επίσης και με τις προφορικές μαρτυρίες των εικονιζόμενων προσώπων και των κατόχων τους. Καθώς η Φωτοθήκη θα εμπλουτίζεται με καινούργιες φωτογραφίες και η έρευνα θα συνεχίζεται, περισσότερα στοιχεία θα μας οδηγούν στην πληρέστερη τεκμηρίωση του υλικού.

Η Φωτοθήκη θα οργανώνει περιοδικές δράσεις σχετικές με τις διάφορες θεματικές του υλικού που διαθέτει, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και προβολές.